Veiligheid op de werkplaats, gezondheidsbescherming en technisch advies
Begeleiding en advies op alle gebieden met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkplaats volgens DGUV V2
Gezondheid, veiligheid en milieu/HSE en veiligheids- en gezondheidscoördinatie op werven

Erkend deskundige brandbeveiliging BDSH e.V.
Constructiemanager brandbeveiliging
Brandbeveiligingsverantwoordelijke overeenk. BGI 847 en vfdb-richtlijn 12/09-01
Elektrotechnisch geschoolde persoon volgens DIN VDE 0100, DIN VDE 0105, BGV A3
Functionaris voor stralingsbescherming volgens de geldende wetgeving in Duitsland (§ 15 StrlSchV, § 30 lid 1 StrISchV, vakgr. S5)
Deskundige voor drukvaten en buisleidingen volgens de geldende wetgeving in Duitsland (BetrSichV en TRBS 1203)
Deskundige volgens de wet op de waterhuishouding in Duitsland § 19 I WHG
Deskundige voor algemene installatiebouw en voor apparaten-, buisleiding- en machinebouwbedrijven volgens WHG
Deskundige/bedrijfsfunctionaris voor afval overeenkomstig de geldende wetgeving in Duitsland (§ 3 lid 2 BefErlV (vroeger TgV) en § 9 lid 3 EfbV)
Deskundige voor de opsporing en beoordeling van schimmelschade
Deskundige asbestafbraak en sanering overeenk. TRGS 519, bijlage 3
Asbest apparaatdeskundige overeenk. TGRS 519, lid 5.4.3 (2)
Elektriciteitsinspectie DGUV V3 vroeger BGV A3 – GUV I 5190
Controle van bevestigingsmiddelen en hulpmiddelen voor ladingbeveiliging overeenkomstig VDI 2700 blad 3.1 en DIN EN 12 195
Stellingcontrole volgens DIN EN 15635, BetrSichV § 10, BGR 234
Functionaris voor gegevensbescherming AVG-conform

De volgende bijscholingen en trainingen voeren wij uit:

Veiligheidsverantwoordelijke overeenk. BGV A1
Veiligheidspost, laspost en brandwacht
Opleidingen voor eerstehulpverleners overeenk. BGV A1 en BGG/GUV-G 948
SCC-doc. 016 Controle voor operationele werknemers nationaal
SCC-doc.017 Controle voor operationele leidinggevenden
SCC-doc.018 Controle voor operationele werknemers
Schroefkoppelingsdeskundige volgens DIN EN 1591-4
Gecertificeerde deskundige voor hydraulisch aangedreven spangereedschappen (HYTORC, bolt-tensioning) volgens DIN EN 1591-4 2013-12
Opleiding voor dragers van ademhalingsbescherming volgens DGUV regel 112-190 vroeger BGR/GUV-R 190
Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen overeenk. BGR/GUV-R 198
Gemotoriseerde transportwerktuigen/opleiding voor heftruckchauffeurs overeenk. DGUV beginsel 308-001/voorschrift 68
Opleiding voor kraanchauffeurs overeenkomstig DGUV voorschrift 52 en DGUV beginsel 309-003
Opleiding voor personen die lasten bevestigen volgens DGUV 209-013 voorheen BGI 556
Opleiding voor bedieners van hefplatformen overeenk. IPAF
Lassersopleiding / lasserscursus