Brandsanering

Bij een gecontroleerde ontmanteling worden de materialen die schadelijke stoffen bevatten voor de eigenlijke afbraak gedemonteerd. Het doel is recycling van een zo hoog mogelijk aandeel van het bouwafval. Daarnaast worden de gebruikte bouwmaterialen zo goed mogelijk gesorteerd en gescheiden (staal, hout, baksteen, beton enz.).

Aan de ontmanteling van een gebouw gaat een planningsfase met een ontmantelings- en afvalverwerkingsconcept vooraf. Hiervoor zijn gewoonlijk onderzoeken nodig.

Voor de uitvoering van de gecontroleerde ontmanteling worden de nieuwbouwstappen quasi in de omgekeerde volgorde uitgevoerd. Daarbij is het afhankelijk van het gebruik, de leeftijd, het type, de grootte enz. van het materiaal en/of object belangrijk dat vooraf een gekwalificeerde en toereikende beoordeling van de situatie van de schadelijke stoffen in de constructie plaatsvindt.