Uitvoering van de Duitse wetgeving inzake stralingsbescherming (Strahlenschutzgesetz/StrlSchG) en de Duitse verordening inzake stralingsbescherming (Strahlenschutzverordnung/StrlSchV)

Tewerkstelling in vreemde installaties en voorzieningen

Goedkeuring voor de volgende werkzaamheden:

Onderhouds-, revisie-, buisleiding- en ontmantelingswerkzaamheden in nucleaire installaties