Goedkeuring volgens bijlage I nr. 2.4.2 lid 4 van het Duitse besluit inzake gevaarlijke stoffen (Gefahrstoffverordnung) voor bedrijven voor de uitvoering van afbraak- en saneringswerkzaamheden van constructieve installaties of delen ervan, gebouwen of voertuigen/schepen die zwak gebonden asbestproducten bevatten met inbegrip van de bijbehorende werkzaamheden.

Asbestafbraak en afvoer volgens TRGS 519